Plum blossoms in Huai'an City
2018-12-27 12:35:00

Photo taken on Dec. 25, 2018 shows plum blossoms in the rain in Huai'an City, east China's Jiangsu Province. (Xinhua/He Jinghua)

Source: Xinhua Editor: Hiram