Xuyi County enters winter fishing season
2018-12-21 14:46:00

Villagers show the newly-caught fish at Xiandeng Village of Baoji Township in Xuyi, east China's Jiangsu Province, Dec. 20, 2018. As New Year is coming near, Xuyi County has entered its winter fishing season. Local fishermen were busy fishing to satisfy market demand. (Xinhua/Zhou Haijun)

Source: Xinhua Editor: Hiram