Bonsai tree museum in Jiangsu
2018-10-29 09:23:00

People visit a bonsai tree museum in Rugao, east China's Jiangsu Province, Oct. 28, 2018. (Xinhua/Xu Congjun)

Source: Xinhua Editor: Hiram