Sunrise over sea in Jiangsu
2018-09-12 13:51:00

Aerial photo taken on Sept. 9, 2018 shows the sunrise over the sea in Qidong City, east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Xu Congjun)

Source: Xinhua Editor: Hiram