Rose planting benefits farmers in village of Jiangsu
2018-05-15 09:06:00

A farmer picks roses in the field at Shizhuang Village of Hai'an County, east China's Jiangsu Province, May 14, 2018. (Xinhua/Xiang Zhonglin)

Source: Xinhua Editor: Hiram