Picturesque scenery of blooming flowers
2018-04-09 08:56:00

Photo taken on April 8, 2018 shows scenery in Zhou Ji Expo Garden in Nantong city, East China's Jiangsu province. [Photo/Xinhua]

Source: Xinhua Editor: Hiram