Swans seen on Longmiao Lake in Xuyi County, Jiangsu Province
2018-01-08 09:42:00

Swans fly over the Longmiao Lake in Xuyi County, east China's Jiangsu Province, Jan. 5, 2018. (Xinhua/Zhou Haijun)

Source: Xinhua Editor: Hiram