Aerial view of Dong village of Zhaoxing in SW China's Guizhou
2019-04-15 10:22:00

Aerial photo taken on April 14, 2019 shows the Dong village of Zhaoxing, Liping County, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Ou Dongqu)

Source: Xinhua Editor: Hiram