Nature scenery in Xuyi, China's Jiangsu
2017-08-07 10:26:00

Photo taken on Aug. 6, 2017 shows a sere lotus leaf with dewdrops in Xuyi, east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Zhou Haijun)

Source: english.news.cn Editor: Nicky